Publicaties

Domesta heeft een aantal documenten beschikbaar over de organisatie. Op deze pagina vind je de algemene huurvoorwaarden, algemene inkoopvoorwaarden, brochures, jaarplannen, jaarverslagen, begroting, het ondernemingsplan, de prestatieafspraken en onze Domegazines van de laatste jaren. 

Deze publicaties zijn niet alleen voor onze huurders en woningzoekenden interessant om te lezen. Ook voor onze stakeholders en ieder ander die Domesta beter wil leren kennen.

Algemene huurvoorwaarden