Ruimte om te leven

Download plan in pdf
Domesta Beleidsplan

Maatwerk

We willen werken vanuit de bedoeling en ons niet verschuilen achter allerlei regels en procedures.

Lees meer

Van achteraf herstellen naar vooraf overleg

We werken minder meldingsgericht. Door vooraf - samen met huurders -normen te bepalen en zaken waar nodig bij andere instanties (zoals buurtbemiddeling) neer te leggen, groeien we meer naar een preventieve rol. Daarin maken we keuzes en maken we duidelijk waar wij voor zijn en wat wij van anderen verwachten.

Lees meer

Ruimte om te leven

De droom van Domesta is dat elke huurder de ruimte heeft om zijn leven te leiden.
Ruimte om te leven staat voor betaalbare woonruimte waardoor je geld overhoudt voor andere dingen én voor invloed op je (t)huis. Dit vraagt om een gelijkwaardige relatie met huurders

Lees meer

Invloed van huurders op betaalbaarheid

Betaalbaarheid is het belangrijkste speerpunt van Domesta. Grote groepen huurders houden helaas te weinig ruimte in het huishoudboekje over om ’hun leven te leven’. De huur wordt nog wel betaald, maar mensen bezuinigen op andere primaire levensbehoeften als voeding, kleding, sociale activiteiten en zelfs zorg. Dat vinden wij niet acceptabel.
Een belangrijke manier om hiermee aan de slag te gaan is door huurders meer invloed te geven op hun woonlasten.

Lees meer

Betaalbaarheidsfonds

Domesta heeft een betaalbaarheidsfonds van € 500.000 per jaar. Dit helpt ons om daadwerkelijk op initiatieven van huurders in te gaan die gericht zijn op het betaalbaarder maken van het wonen. Zo kunnen we bijvoorbeeld ondersteunen als je wilt verhuizen naar een goedkoper huis.

Lees meer

Betaalbare huizen

Op deze tekening staan verschillende voorbeelden van wat je als huurder zelf kunt doen aan je woonlasten en hoe Domesta daarbij kan ondersteunen. Maar wat doet Domesta eigenlijk zelf?

Lees meer

Huurders en Domesta beide aan zet

Als het gaat om het werken aan leefbaarheid dan ligt een deel van de initiatieven bij Domesta, maar een ander groot deel bij de bewoners. Domesta wil jou daarbij ondersteunen. Bijvoorbeeld door gereedschap beschikbaar te stellen.

Medewerkers van Domesta hebben ook eigen budget om snel op leefbaarheidsinitiatieven van jou en je medebewoners in te springen.

Lees meer

Samen plannen maken

Huurders zijn het vertrekpunt bij alles wat we doen. De start van een nieuwbouw- of renovatieproject, de ontwikkeling van nieuw beleid maar ook andere veranderingen die we door willen voeren, starten we met een gesprek met de betrokken huurders.

Lees meer

Iedereen een thuis

Hoe gaat Domesta om met mensen die met spoed een huis nodig hebben, zoals mensen met een verblijfsvergunning?

Lees meer

Langer zelfstandig thuis wonen

Domesta vindt dat het wonen zo gewoon mogelijk moet blijven, ook als het door een ontwikkelende zorgvraag niet meer vanzelfsprekend is.

Wij richten ons op het ondersteunen van mensen bij het zelfstandig thuis wonen en op een goed beheer en een uitbreiding van ons zorgvastgoed.

Lees meer

Besparen op energie

Goed geïsoleerde huizen met duurzame energie via zonnepanelen en/of warmtepompen geven ruimte in je huishoudboekje. Maar zelf kun je ook veel doen.

Lees meer

Zonnepanelen op je dak

Is zonnepanelen ook iets voor jou? En wat vind je van een 'gasloos' huis?

Lees meer

Domesta

De op deze tekening gepresenteerde plannen vragen wel wat van ons als organisatie. De gelijkwaardigheid – waar we nu al naar streven – moet nu echt in onze genen komen te zitten.
En hoe zit dat met de financiën. Kan Domesta dit betalen?

Lees meer