Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RvC) houdt intern toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken binnen Domesta. Belangrijkste uitgangspunt daarbij is het bewaken van de balans tussen de volkshuisvestelijke doelen van Domesta en de financiƫle kaders.

Relevante onderdelen van het toezichtkader zijn:

  • de begroting en meerjarenbegroting
  • het ondernemingsplan
  • het treasurystatuut en het treasury jaarplan
  • de uitgevoerde risicoanalyse

Leden Raad van Commissarissen

  • F.C. van den Berg, voorzitter, lid Commissie Wonen en lid Remuneratie- en selectiecommissie

  • G. Erents, vice-voorzitter, lid Auditcommissie en voorzitter Remuneratie- en selectiecommissie

  • A. Stekelenburg (zetel namens huurders), lid Commissie Wonen

  • A. Aachiche, voorzitter Auditcommissie

  • L.H.J.M. Sanders (zetel namens huurders), voorzitter Commissie Wonen

Wat vind je van deze inhoud?

Nuttig Niet Nuttig