Onze werkwijze

Onze organisatie heeft een maatschappelijke taak en daarmee een bijzondere verantwoordelijkheid. Om voor iedereen inzichtelijk te maken hoe we met die verantwoordelijkheid omgaan, hebben we beleidsnotities en gedragscodes opgesteld.
In ons aanbestedingsbeleid, ons integriteitsbeleid, en de Governance Code vind je terug hoe wij omgaan met onze maatschappelijke taak en aan welke richtlijnen we ons houden.

Algemene voorwaarden
Op alle inschrijvingen op werken van Domesta en op alle werkzaamheden die wij aan een aannemer opdragen, zijn onze algemene voorwaarden van Domesta van toepassing.

Procuratieregeling
Domesta kent intern een procuratieregeling waarin is uitgewerkt wie zich namens Domesta mag verbinden met een derde. De procuratieregeling, die aansluit op de algemene statuten en het Reglement Directie van Stichting Domesta, is in april 2017 opnieuw vastgesteld. Volgens de statuten is de directie bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de omvang van de bevoegdheid is gekaderd door nadere bepalingen in de statuten en het Reglement Directie. Een belangrijk kader is de vastgestelde en goedgekeurde begroting. Voor de realisatie van de begroting werkt de directie met budgethouders en zij op hun beurt weer met gedelegeerden.

Selectiebeleid aannemers, architecten en adviseurs
Domesta schakelt regelmatig aannemers, architecten en adviseurs in bij projectontwikkeling, nieuwbouw en onderhoud. In het selectiebeleid worden de werkwijze en voorwaarden toegelicht voor de selectie van deze partijen. In het kader van integriteit wil Domesta transparant opereren en waarborgen dat er marktconforme prijzen worden gehanteerd. Daarnaast wil Domesta werken aan duurzame relaties met marktpartijen. Een goed en transparant selectiebeleid is hiervoor een belangrijke voorwaarde.

Sinds kort werkt Domesta voor de aanbesteding van sommige projecten met de Soft Selection methode. Deze methode richt zich niet op de goedkoopste maar op de beste oplossing. Dat is een combinatie van geld, aanpak en kwaliteit. Meer over de Soft Selection in onderstaande video.

Wat vind je van deze inhoud?

Nuttig Niet Nuttig