Ontwikkeling organisatie

In de tweede druk van ons ondernemingsplan Ruimte om te leven    beschrijven we wat we de komende jaren willen bereiken. De rode draad is dat we nog meer werk maken van het bereiken van mensen die het nodig hebben en dat we flexibel op wensen van huurders en partners inspelen. Om deze ambities te bereiken, passen we onze organisatie ook enigszins aan. Op zo'n manier dat de vraag van de (potentiële) huurder nog meer centraal staat.

Processen binnen één afdeling

De bedoeling is dat processen waar huurders en woningzoekenden mee te maken hebben, binnen één afdeling plaatsvinden. Met processen bedoelen we de activiteiten die we achtereenvolgens moeten ondernemen om onze producten en diensten goed te kunnen leveren. Denk bijvoorbeeld aan alle stappen die nodig zijn voordat een woningzoekende in zijn nieuwe huis kan wonen. Door deze activiteiten op één afdeling samen te brengen, vergroten we de betrokkenheid van de medewerkers bij de vraag van de huurder en verkleinen we de kans op ruis tijdens overdrachten. Huurders krijgen en houden op die manier één aanspreekpunt. Om dit mogelijk te maken, passen we de organisatiestructuur aan naar een structuur met vier grote afdelingen en een staf.

De afdelingen zijn: 

Afdeling Wonen: De afdeling die er samen met (potentiële) huurders voor zorgt dat zij in een ‘passend’ huis wonen in een leefbare buurt. Manager Els Beukeveld
Afdeling Onderhoud en Nieuwbouw: De afdeling die – nieuwsgierig naar vernieuwende concepten - werkt aan energiezuinige en comfortabele huizen. Manager Wim Idema
Afdeling Strategie en Beleid: De afdeling die naar aanleiding van externe ontwikkelingen en eigen ideeën nieuw beleid maakt. Manager Wouter Bloemberg
Afdeling Ondersteuning: De afdeling die ervoor zorgt dat iedereen binnen Domesta lekker zijn werk kan doen en dat we ons huishoudboekje op orde hebben. Manager Wouter Bloemberg

Ruimte voor maatwerk

Binnen de afdelingen streven we naar efficiëntere processen zodat er meer ruimte komt voor maatwerk. De standaard werkzaamheden voeren we zo efficiënt mogelijk uit, waarbij we vooral sturen op resultaten. Een belangrijk resultaat is de huurderstevredenheid. We meten de tevredenheid van huurders over verschillende processen zoals onderhoud en de nieuwe verhuur aan een woningzoekende. Door het standaardwerk zo efficiënt mogelijk te organiseren, hebben we meer tijd voor maatwerk. Daar geloven we namelijk erg in. Het gaat dan om maatwerk op het terrein van betaalbaarheid, incasso, duurzaamheid en langer thuis wonen, maar ook bij renovaties.  

Wat vind je van deze inhoud?

Nuttig Niet Nuttig