Laten we de huurders zwemmen?

‘Hoe houden de huurders het hoofd boven water’ is voor ons de vraag die de komende tijd centraal staat. Laten we ze zwemmen of reiken we ze de helpende hand?

Ons huidige ondernemingsplan schreven we voor de periode 2012-2016. Sinds 2012 is er echter veel veranderd in de wereld om ons heen en in corporatieland in het bijzonder. Deze veranderingen dwingen ons tot tussentijdse bijstelling van het beleid. We zijn daarom begonnen met het schrijven van een nieuw hoofdstuk in het verhaal van Domesta.

Het thema ‘betaalbaarheid’ is speerpunt. We willen ons inzetten om de woonlasten voor de huurders betaalbaar te houden. Dit doen we niet alleen door een beperkte huurverhoging door te voeren (lees meer hierover in deze nieuwsbrief onder het kopje ‘Domesta zet rem op stijging huren’). Ook het door ons opgerichte betaalbaarheidsfonds van € 500.000 zetten we in om in de meest schrijnende situaties bij te springen. En voor de langere termijn blijven we investeren in het verduurzamen van onze woningen. Daarnaast kijken we naar manieren waarop huurders zelf invloed kunnen uitoefenen op hun woonlasten.  

Directe aanleiding zijn de uitkomsten van het woonlastenonderzoek dat we samen met vijf andere Drentse corporaties hebben uitgevoerd. 

Natuurlijk hoor je de komende tijd meer van ons over dit nieuwe hoofdstuk.

Laten we de huurders zwemmen?

Wat vind je van deze inhoud?

Nuttig Niet Nuttig