Scootmobiel... een hulpmiddel of sta in de weg?

Tien jaar geleden zag je ze nauwelijks. Tegenwoordig vormen scootmobielen en elektrische fietsen onderdeel van het dagelijkse straatbeeld. Daarom denken we na over hoe we in de toekomst om moeten gaan met het stallen en opladen van scootmobielen in onze wooncomplexen. 

Visie

Scootmobielen op de galerijen, scooters die vluchtwegen versperren, liftstoringen door botsingen van scootmobielen en e-bikes die op kosten van niet-gebruikers worden opgeladen. Dit zijn situaties die we dagelijks tegenkomen in onze complexen. Niet alleen leiden deze situaties tot risico’s op het gebied van (brand)veiligheid. Ook zorgt het voor frustraties bij bewoners. Dit is aanleiding om de situatie in beeld te brengen en een visie te ontwikkelen op dit vraagstuk.

Met bewoners

We vroegen bewoners tijdens een bewonersmiddag Wonen & Scootmobielen om mee te denken en advies te geven over toekomstige keuzes. Zo vinden zij dat alleen de gebruiker van een elektrisch voertuig moet betalen voor het stroomgebruik. Ook vinden zij dat er voldoende veilige stallingsruimte moet zijn bij appartementen die we alleen verhuren aan senioren. Wel realiseren zij zich dat Domesta niet bij alle complexen kan zorgen voor voldoende stallingsruimte. Scootmobielen die ‘rondzwerven’ in wooncomplexen en niet of nauwelijks gebruikt worden, vormen een bron van ergernis bij bewoners. Duidelijk werd ook dat het niet eenvoudig is om het iedereen naar de zin te maken. We verwachten dat er vaak sprake zal zijn van maatwerk.  

Met zorgpartners

We verhuren wooncomplexen aan diverse zorginstellingen. Daarom gingen we ook met een aantal van hen in gesprek over hun aanpak, visie en ervaringen rondom het stallen en opladen van elektrische voertuigen.

Met gemeenten

Gemeenten verstrekken vanuit de Wmo verschillende vervoersmiddelen, zoals scootmobielen en elektrische rolstoelen. Met hen gingen we in gesprek om te achterhalen welke trends zij zien, welke keuzes zij maken en of we kunnen samenwerken.

Hoe verder

Alle input van bewoners, zorgpartners, gemeenten maar ook andere adviesorganen nemen we mee bij het uitwerken van onze visie en beleidsuitgangspunten. Daarbij zien wij het primair als onze verantwoordelijkheid dat onze bewoners veilig kunnen wonen. We hopen dat we in het voorjaar van 2016 beschikken over een toekomstbestendige visie op scootmobielen, scooters en e-bikes. We houden je op de hoogte.

Wat vind je van deze inhoud?

Nuttig Niet Nuttig