Nieuwe leden in de Raad van Toezicht


Linda Sanders is sinds 1 januari 2018 lid van de Raad van Toezicht van Domesta. Ze is goed thuis in de volkshuisvesting, zeker daar waar deze raakt aan de zorg. Haar portefeuille binnen de RvT van Domesta richt zich dan ook op volkshuisvesting, maatschappelijke participatie en sociale innovatie.

Ook Aziza Aachiche is per 1 januari benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. Ze heeft een brede achtergrond in het maatschappelijk vastgoed. Het gaat wat haar betreft om de goede verbinding tussen stenen en mensen. Aan de ene kant moet de huisvesting passend, goed en betaalbaar zijn, en aan de andere kant moet aandacht zijn voor het welbevinden van huurders van Domesta.

De nieuwe leden vervangen mevrouw Meindertsma en de heer Bal. 

 

Nieuwe leden in de Raad van Toezicht

Wat vind je van deze inhoud?

Nuttig Niet Nuttig