Regionale Geschillencommissie

Regionale Geschillencommissie

Klachten en geschillen lossen we op door met elkaar te praten. Komen we er tóch niet samen uit? Dan is er de Regionale Geschillencommissie.

Deze commissie bestaat sinds 1994. Deelnemers zijn de huurdersorganisaties samen met 8 corporaties: Actium (Assen), Lefier (Emmen en Borger), Domesta (Emmen), Woonservice (Westerbork), Stichting Eelder Woningbouw (Paterswolde), De Volmacht (Gieten), Woonborg (Vries) en Woonconcept (Meppel). 

Voor huurders én woningzoekenden

Niet alleen de huurders van genoemde corporaties kunnen terecht bij de Regionale Geschillencommissie. Ook de bij Thuiskompas ingeschreven woningzoekenden. 

Onafhankelijk

De commissie is onafhankelijk. Ze onderzoeken gemelde geschillen tussen huurder/woningzoekende en corporatie. Daarna adviseren ze de corporatie over de afhandeling van de klacht. Maar in eerste instantie is de Regionale Geschillencommissie er voor de huurder en woningzoekende. Je kunt je verhaal kwijt. En je weet zeker dat jouw klacht  serieus en objectief wordt afgehandeld. 

Samenstelling commissie

De commissie bestaat uit tenminste 5 leden:

  • een lid voorgedragen door de corporaties
  • een lid namens de huurdersorganisaties
  • een 3e lid (tevens voorzitter), op voordracht van een werkgroep.

Daarnaast zijn er plaatsvervangende leden. Zij vervangen zittende commissielden als dat nodig is. 

Het liefst tevreden huurders en woningzoekenden

De corporaties zien het liefst alleen maar tevreden huurders en woningzoekenden. We doen ons werk zo goed mogelijk. Soms gaat er daarbij iets mis. Dat kan leiden tot een conflict, waarover je verhaal wilt halen.

Wanneer dien je een klacht in?

Je kunt een klacht indienen als je niet tevreden bent over iets wat we hebben gedaan. Je hebt bijvoorbeeld herhaaldelijk een verzoek ingediend, maar je krijgt geen reactie. Of je vindt dat er onvoldoende moeite is gedaan om een probleem op te lossen. Het kan ook zijn dat je van mening bent dat je niet correct behandeld bent.

Ben je het niet eens met de afhandeling van jouw klacht door de directie van Domesta? Dan is er sprake van een geschil. 

De procedure

Dit geschil kun je voorleggen aan de Regionale Geschillencommissie. Zij onderzoeken jouw klacht zorgvuldig en vragen uitgebreide informatie bij ons op. Daarna kunnen ze je uitnodigen om jouw klacht mondeling toe te lichten. Dit gebeurt in een zitting waarin zowel jij als de corporatie hun zegje kunnen doen. De Regionale Geschillencommissie komt daarna met een eindadvies. In bijna alle gevallen volgt de directie van de corporatie dit advies op. 

Adres:

Regionale Geschillencommissie
p/a Postbus 190
7900 AD Hoogeveen

mail: samen@geschillenbehandelen.nl
w
ww.geschillenbehandelen.nl

Wat vind je van deze inhoud?

Nuttig Niet Nuttig