Samenwerken aan leefbaarheid

Emmen Revisited

In de gemeente Emmen zorgen bewoners en diverse organisaties samen voor een prettiger leefomgeving. Het gaat hierbij niet alleen om een goede woning, veilige fietspaden en nuttige voorzieningen, maar ook om burenhulp en maatschappelijke betrokkenheid.

De Smederijen van Hoogeveen

Bewoners uit een buurt, een wijk of een dorp in de gemeente Hoogeveen kunnen samen een 'initiatiefgroep' vormen. Deze inventariseert ideeën voor verbetering in de woonomgeving en smeedt plannen voor de uitvoering ervan. Bewoners kiezen zelf de beste plannen uit. Elke 'Smederij' krijgt een eigen budget. 

Voor meer informatie, zie: www.desmederijenvanhoogeveen.nl.

Maatschappelijk Welzijn Coevorden

In Coevorden werken verschillende organisaties samen met bewoners aan verbetering van de leefbaarheid. 

Voor meer informatie, zie: www.mwcoevorden.nl.

OGGZ

Per Drentse gemeente is er een OGGZ (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg)- netwerk. Deze netwerken helpen mensen die volgens hun omgeving zorg nodig hebben, maar zelf geen hulp vragen. 

Ben je bezorgd, krijg je geen contact met de persoon, vind je eventuele bestaande hulp onvoldoende of signaleer je zorgwekkende situaties? Neem dan contact op met het Advies- en Meldpunt OGGz. Ook bij twijfel! 

Wat vind je van deze inhoud?

Nuttig Niet Nuttig