Jouw aanspreekpunt in de buurt

Onze medewerkers van de afdeling Leefbaarheid zetten zich dagelijks in voor een prettige woonomgeving. Door gebiedsgericht te werken weten ze wat er in jouw wijk en dorp speelt. Ze zien toe op het schoon, heel en veilig houden van onze buurten en complexen. Ze kennen de bewoners, spreken hen aan op overlast en onderhouden contact met bewonerscommissies. Daarnaast werken ze samen met de professionals die in de wijk werkzaam zijn. Via het menu vind je jouw aanspreekpunt. 

Jouw aanspreekpunt in de buurt

Wat vind je van deze inhoud?

Nuttig Niet Nuttig