Huurachterstand

Als je de huur niet betaalt, ontstaat er een huurachterstand. Omdat we dit willen voorkomen, nemen we in dat geval de volgende stappen: 

Betalingsherinnering

Als we de huur niet op tijd ontvangen dan sturen we de 2e van de maand een herinnering. Heb je mail? Dan krijg je de herinnering per mail. Daarin zit een betaallink via Ideal. Heb je geen mail? Dan sturen we een brief met de vraag de huur te betalen. 

Aanmaning

Heb je na de herinnering nog niet betaald? Dan sturen we een aanmaning, gevolgd door een sms.

Je kunt de nog niet betaalde huur nu nog zonder extra kosten betalen. Kun je niet betalen en heb je nog geen contact met ons opgenomen? Doe dat alsnog via telefoonnummer (0591) 65 02 40. We zoeken samen naar een geschikte oplossing. Als we geen reactie of betaling ontvangen, dan komen we in de meeste gevallen bij je thuis op bezoek. Komen we samen niet tot een oplossing? Dan krijg je een 14-dagen brief van de deurwaarder. 

De deurwaarder

Als je niet reageert op onze brieven en de brief van de deurwaarder, dan neemt de deurwaarder de achterstand verder in behandeling. Hij probeert een betalingsregeling met je af te spreken. Als de huurbetaling meer dan drie maanden achterloopt, doen we een verzoek tot uitzetting bij de kantonrechter.

Uitzetting wegens huurachterstand

Als je er met de deurwaarder niet uitkomt en jouw huurachterstand drie maandhuren betreft, vraagt de deurwaarder namens ons aan de kantonrechter de huurovereenkomst te ontbinden. Als je in de tussentijd nog niet hebt betaald of geen regeling hebt getroffen, wijst de kantonrechter het verzoek meestal toe.

Twee weken na het vonnis gaat de deurwaarder over tot ontruiming van de woning. DIt is alleen nog te voorkomen als je de huurachterstand en de kosten van de deurwaarder alsnog volledig betaalt of als er garantie wordt gegeven voor betaling door bijvoorbeeld een kredietbank en een goede betalingsregeling wordt getroffen.


PS: Vanaf 1 januari 2022 zijn wij verplicht om huurachterstanden te melden bij de gemeenten. Dat doen we steeds aan het einde van de maand. Deze verplichting geldt overigens ook voor leveranciers van gas, water, elektriciteit en je zorgverzekeraar (de andere vaste lasten).
Het doel is om betaalproblemen vroeg te herkennen om zo grote schulden te voorkomen. Dat is in ieders belang!

Wat vind je van deze inhoud?

Nuttig Niet Nuttig