Terug naar nieuwsoverzicht

We zetten 5 GalerijKeien in het zonnetje

28 maart 2019

We zetten 5 GalerijKeien in het zonnetje

Van april t/m september kiezen we elke maand een Tuintopper. Dit is een huurder die veel aandacht besteedt aan zijn tuin. Maar… niet iedereen heeft een tuin. Daarom zetten we ook huurders zonder een tuin in het zonnetje! Het gaat dan om huurders die het rond hun huis schoon en netjes houden. Dit noemen we een PortiekKanjer of GalerijKei.

Huismeester Frank zet deze keer 5 bewoners van de Klokkenslag in Emmen in het zonnetje. Waarom? Dat schreven ze zelf heel mooi op:

Aan Domesta

Op een natte, koude en stormachtige morgen (13 maart 2019) werden wij als bewonerscommissie Klokkenslag (Binnenhof) om 11.00 uur blij verrast door onze huismeester Frank Wilming. Onze commissie werd benoemd tot GalerijKei. Hierbij werd een hele mooie bos bloemen, een oorkonde en een waardebon overhandigd.

Dit alles als waardering voor de werkzaamheden die de commissie met veel liefde doet om de leefbaarheid in en om het appartementencomplex te behouden. De werkzaamheden die we zoal verrichten:

  • Papier apart verzamelen.
  • De opritten van de ondergrondse autogarage en de opritten van scootmobiel/rollator/rolstoel sneeuw- en ijsvrij houden en eventueel zout strooien.
  • Onkruid verwijderen, blad bij elkaar blazen en klaar zetten in zakken zodat het afgevoerd kan worden.
  • Trappen schoonspuiten.
  • Vuilniszakken die bij de containers worden gezet alsnog in de daarvoor bedoelde bakken gooien.
  • In het kader van het voorkomen van eenzaamheid organiseren we gezellige bijeenkomsten (veelal met een hapje en drankje). Het blijkt dat dit geweldig aanslaat want de opkomst is groot.

We zijn trots op ons appartementencomplex en stellen dan ook alles in het werk om tevredenheid in het complex te creëren. Het gemis van een ruimte is hierbij wel een handicap. Ook zijn we natuurlijk externe partijen nodig om het een en ander te verwezenlijken. Over het algemeen gaat dit prima maar de medewerking van de gemeente en de vereniging van eigenaar laat veelal te wensen over. Deze partijen zijn redelijk afwachtend betreffende medewerking.

Nogmaals hartelijk dank voor de blijk van waardering; het steunt ons in het idee dat we goed bezig zijn.