Terug naar nieuwsoverzicht

Terugkijken naar 2019

3 juni 2020

Terugkijken naar 2019

De wereld staat op z’n kop

We leven in een gekke tijd. Het openbare leven ligt zo goed als stil door de coronacrisis. Gelukkig zijn er inmiddels wel wat versoepelingen. Ook wij doen er alles aan om de verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken. Zo zijn we vanaf 16 maart gesloten. Natuurlijk kan iedereen ons wel bellen, mailen of appen. En vanaf 2 juni kunnen huurders en woningzoekenden ook weer op kantoor langskomen. Maar alleen op afspraak.

Terugkijken

Toch gaan heel veel dingen wel gewoon door. Soms achter de schermen. Het jaarverslag bijvoorbeeld. Het mooie van een jaarverslag is dat je weer eens de tijd neemt om terug te kijken. Want voordat je het weet, vergeet je wat we deden. En dat zou jammer zijn!

We kijken terug op een mooi 2019. Dank aan alle medewerkers, huurders en samenwerkingspartners. Door hun bevlogen inzet konden we de dingen doen die we hebben gedaan. Je leest er alles over in ons jaarverslag.
Wil je even snel zien wat we deden? Dan biedt onze samenvatting uitkomst.

Visitatie
In 2019 werden we gevisiteerd. Met mooie resultaten tot gevolg. Onze samenwerkingspartners zijn tevreden. Ze vinden onze strategische koers logisch. Dat is mooi! Hierop bouwen we verder. Want we zien wel een aantal uitdagingen binnen én buiten de organisatie.

Herijken ondernemingsplan
Zo zien we een verandering in de samenstelling van onze wijken. Daarom legden we in 2019 de basis voor een herijking van ons ondernemingsplan. De instroom in onze wijken bestaat steeds meer uit mensen met een laag inkomen, veelal een uitkering, mensen die uitstromen uit de zorg en mensen uit crisisgebieden. Daarnaast hebben we te maken met een sterke vergrijzing van de mensen die bij ons huren.

Dit alles vraagt veel van ons. Bijvoorbeeld voor de manier waarop we onze dienstverlening organiseren. En hoe we succesvol kunnen samenwerken met huurders en partners in de dorpen en wijken waar we actief zijn. Samen met onze partners maken we er werk van om de leefbaarheid duurzaam te versterken.

Thuiskompas
We legden de basis voor Thuiskompas, een gezamenlijk Drents woonruimteverdeelsysteem. Vanaf eind april 2020 vinden woningzoekenden op 1 platform het aanbod van alle Drentse corporaties. Inschrijven is gratis. En niet meer bij 8 verschillende corporaties. Wel zo overzichtelijk.  

Toekomst
Ook in de bouw en in het onderhoud houden we rekening met de toekomst. We investeerden weer fors in het energiezuiniger maken van onze huizen. Hierdoor dalen de woonlasten voor de huurders. Maar we dragen ook bij aan de klimaatdoelstellingen zoals in het akkoord van Parijs is afgesproken. Dit jaar realiseerden we 100% van onze onderhoudsbegroting. Een prestatie van formaat bij de huidige bouwprijzen en schaarste aan capaciteit en materialen.

Jaarresultaat

We sluiten 2019 af met een resultaat van bijna € 88 miljoen, na belastingen. Het lijkt alsof we in 2019 heel veel rijker zijn geworden. Zowel onze marktwaarde als balanstotaal komen boven de miljard euro uit. Dit komt vooral door de stijging van de marktwaarde van onze huizen. Maar hier betalen we onze rekeningen niet van. Toch zal het ongetwijfeld de nodige discussies losmaken over de financiële positie van woningcorporaties.