Terug naar nieuwsoverzicht

Sneller hulp bij huurachterstand in Hoogeveen

14 september 2016

Het aantal dreigende uitzettingen aanzienlijk beperken. Dat is het doel van een nieuw samenwerkingsproject tussen Stichting Welzijnswerk Hoogeveen (SWW), de gemeente Hoogeveen en Domesta.

Hoewel het aantal huisuitzettingen van Domesta in de gemeente Hoogeveen vorig jaar daalde naar vier, ligt het aantal dreigende huisuitzettingen vele malen hoger. Met zo’n veertig gezinnen lukte het ons- na herhaalde pogingen - niet om een betalingsregeling te treffen. Zij kregen een aanzegging tot ontruiming, hun schuld ging naar de deurwaarder en we schakelden maatschappelijk werk van SWW in om samen met de huurders te zoeken naar een oplossing.

Zo’n dreigende huisuitzetting levert huurders extra kosten maar ook ontzettend veel spanning en zorgen op, met alle gevolgen van dien. Daarnaast kost het SWW veel tijd om elke keer samen met de bewoners acuut een oplossing te vinden voor de schuldenproblematiek en zo de daadwerkelijke huisuitzetting te voorkomen. Directeur Johan Bosman van SWW: “Gelukkig lukt het in de meeste gevallen om een oplossing te vinden, maar het legt een zware druk op onze organisatie en op de betrokken huurders. Dat moet anders kunnen!”

Direct mee op huisbezoek
Vanaf deze week gaat er daarom direct een medewerker van SWW met het Huurteam van Domesta mee naar huurders waarbij de schulden oplopen. Vaak is er bij schulden immers meer aan de hand. Tijdens het huisbezoek kan SWW de hulpverlening en begeleiding direct starten.
De betrokken medewerkers bij de gemeente, SWW en Domesta hebben bovendien toestemming zelfstandig beslissingen te nemen over oplossingen voor praktische problemen die in de weg staan. Op die manier kunnen ze samen snel dingen regelen.

Directeur Bert Moormann van Domesta: “Ik ben erg blij dat we nu in een vroeger stadium en hechter samenwerken. Zo verlagen we de drempel voor huurders om hulp te zoeken, verkorten we de wachttijd. En helpen we huurders voorkomen dat de problemen verder oplopen.”

Project
Het samenwerkingsproject duurt een jaar. Daarna bekijken de betrokken organisaties wat het heeft opgeleverd en hoe de samenwerking wordt voortgezet. Wethouder Anno Wietze Hiemstra: “Samen werken op dit gebied is van belang voor iedereen, de betrokken organisatie, huurders en uiteindelijk alle inwoners van de gemeente. Een (dreigende) huisuitzetting heeft veel impact op de betrokkenen. Dit kan soms gepaard gaan met maatschappelijke onrust. Deze situatie willen we voor iedereen voorkomen.”
Dit project in Hoogeveen is één van de acties die voortkomt uit gesprekken die Domesta in haar hele werkgebied met betrokken partijen voert over de betaalbaarheid van het wonen.

Op de foto: Kees van den Beukel van SWW en Fatos Marcas van Domesta gaan samen op huisbezoek. 

Sneller hulp bij huurachterstand in Hoogeveen