Terug naar nieuwsoverzicht

Ontwerpers aan de slag met Bargeres

12 december 2019

Ontwerpers aan de slag met Bargeres

(Landschaps-)architecten, stadmakers, stedenbouwkundigen en andere creatieve denkers kunnen vanaf nu hun ontwerp insturen waarmee ze Bargeres klaar maken voor de toekomst. De Emmense woonwijk is een van de 7 locaties die is geselecteerd voor Panorama Lokaal. Dit is een landelijke ontwerpprijsvraag om woonwijken en stadsranden een positieve impuls te geven. Samen met de gemeente Emmen, Lefier, waterschap Vechtstromen en Staatsbosbeheer hebben we de woonwijk voorgedragen bij het College van Rijksadviseurs.

Via de prijsvraag zoeken we naar mogelijkheden om Bargeres klaar te maken voor de toekomst; een wijk waar inwoners zich nog meer thuis voelen. We vragen ontwerpteams om met voorstellen te komen waar aandacht is voor bijvoorbeeld de woningvoorraad, woningverbeteringen, het anders omgaan met tuinen, het anders opvangen of afvoeren van regenwater, klimaatbestendigheid en kansen die de openbare ruimte te bieden heeft. Het winnende ontwerp nemen we op in de Woon- en leefbaarheidsvisie van Bargeres. De uitvoering van de plannen moet worden betaald uit de bestaande budgetten voor de wijk.

Aanmelden voor 21 januari 2020

Panorama Lokaal zoekt voor Bargeres multidisciplinaire ontwerpteams. (Landschaps-)architecten, stedenbouwkundigen en andere creatieve denkers en doeners kunnen meedoen, maar ook mensen met andere kennis of ervaring, zoals mensen uit het sociaal domein, energie- of waterexperts of deskundigen op het gebied van natuur en landbouw. Teams kunnen zich voor 21 januari 2020 aanmelden via www.panoramalokaal.nl. Hen wordt gevraagd alleen een portfolio en beknopte motivatie in te sturen.

De jury selecteert

Een jury selecteert voor Bargeres maximaal 3 teams, die vervolgens in atelierverband aan de slag gaan. Zo werken de teams aan ontwerpvoorstellen die innovatief, uitvoerbaar en realiseerbaar zijn. Voorstellen die daarnaast als inspiratie kunnen dienen voor de wijk. Elk geselecteerd team ontvangt een vergoeding voor de kosten van € 10.000 exclusief btw. De prijsvraag wordt voor de zomer afgesloten met het aanwijzen van 1 winnend team per locatie.

Meer informatie

Meer informatie over Panorama Lokaal, de prijsvraag en het reglement is te lezen op www.panoramalokaal.nl/bargeres