Terug naar nieuwsoverzicht

Lokaal akkoord Emmen 2019-2024

31 oktober 2018

Lokaal akkoord Emmen 2019-2024

Om te zorgen dat de kwaliteit van wonen en leven in de gemeente Emmen goed blijft, staan in het ‘Lokaal Akkoord Emmen 2019-2024’ afspraken. Deze afspraken zijn gemaakt in samenwerking met:

  • Gemeente Emmen
  • Lefier
  • Domesta
  • Woonservice
  • Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe
  • SBDE
  • Samen Sterk

Samen met deze organisaties zorgen wij dat er voldoende, goede en betaalbare huurhuizen in de gemeente Emmen zijn.

Betaalbaarheid en beschikbaarheid

Woningzoekenden moeten binnen een redelijke termijn een sociaal huurhuis vinden, dat past bij de gezinssamenstelling en het inkomen. In het Lokaal Akkoord is te vinden hoe we met elkaar werken aan deze doelstelling.

Duurzame huizen

Op dit moment worden veel huizen nog verwarmd met gas, maar hier komt verandering in. In de Drentse energiedeal is afgesproken dat de Drentse woningvoorraad in 2040 energieneutraal is. In het Lokaal Akkoord staan de stappen beschreven die wij hiervoor de komende 5 jaar zetten.

Wonen, zorg en welzijn

We zien steeds vaker dat mensen met een zorgvraag zelfstandiger worden. Samen met de corporaties en huurdersorganisaties wil de gemeente ook sociale huurders met een zorg- of hulpvraag goed helpen. Daarom zijn er goede afspraken gemaakt over bijvoorbeeld beschermd wonen, WMO-voorzieningen en/of de aanpak van wateroverlast.

Leefbare wijken en dorpen

Alle partijen van het Lokaal Akkoord dragen bij aan het creëren van een prettige, veilige woonomgeving. 

Je kunt het Lokaal akkoord hier lezen