Terug naar nieuwsoverzicht

Domesta neemt niet deel aan Drentse Bouwstroom

25 januari 2021

Half januari hebben wij besloten niet mee te doen aan de Drentse Bouwstroom. In de Bouwstroom nemen een aantal woningcorporaties de komende vijf jaar samen 1.000 nieuwbouwhuizen af van twee aannemers. Door deze vooraf gemaakte afspraken kunnen de aannemers zich goed voorbereiden met mensen en materiaal en kunnen de prijzen van een nieuwbouwhuis met 25% dalen. De bouwstroom is een samenwerking van de Drentse woningcorporaties Actium, Lefier, Woonservice, Woonconcept en in de bedenkfase was het dus ook van Domesta.

Succesvolle samenwerkingen corporaties

We vinden samenwerking met de andere corporaties in de regio belangrijk en over het algemeen gaat dat ook heel goed. Denk aan het Drents Woonlastenonderzoek. Een samenwerking die ons goed zicht gaf op de betaalbaarheid van het wonen in Drenthe. De corporaties pasten hun beleid aan en de betaalbaarheid verbeterde. Of denk aan Thuiskompas. Een platform waarop je het totale aanbod van de vrijkomende huurhuizen van de Drentse corporaties vindt. We lanceerden het in april van het afgelopen jaar en merken dat woningzoekenden de weg naar het aanbod goed weten te vinden. 

Domesta en de Bouwstroom 

De Bouwstroom is dus ook zo’n samenwerking. We namen vanaf de start deel aan het project. Uit solidariteit voor het initiatief en om denkkracht te leveren. Niet zo zeer vanwege onze grote nieuwbouwopgave die we met standaardhuizen kunnen realiseren. Hier hadden we op dat moment ook nog geen goed zicht op. We werken namelijk aan een nieuwe vastgoedstrategie en verbeteren onze vastgoedorganisatie waardoor we de werkelijke opgave voor de komende vijf jaar nog niet hebben vastgesteld. 

Terwijl het proces van de Bouwstroom vorderde werd duidelijk dat onze doelstellingen uiteen gingen lopen met die van de Bouwstroom. Naast alle successen die het samenwerken heeft opgeleverd moeten we deze kans daarom aan ons voorbij laten gaan. We stapten uit de Bouwstroom. Erg vervelend, ook voor de medewerkers die enthousiast waren en veel tijd en energie hebben geïnvesteerd in het project. 

Meer variatie en maatwerk 

Inmiddels tekenen de contouren van onze nieuwe vastgoedstrategie zich af. We streven naar meer variatie in het huizenaanbod. De toename van het aantal ouderen in onze regio vraagt om maatwerk waarbij woonvormen ontstaan die goed toegankelijk zijn, en ook uitnodigen tot ontmoeting tussen de bewoners. Daarnaast werken we aan een aantal projecten waarbij we bestaande gebouwen - die nu een andere functie hebben - ombouwen tot huizen. Deze strategie vraagt vooral om maatwerk om zo goed aan te sluiten bij de lokale behoefte en de mogelijkheden van een bestaand gebouw. 

De beschikbaarheid van voldoende bouwcapaciteit heeft uiteraard onze aandacht. Een nieuwe inkoopstrategie is gericht op het maken van meerjarige afspraken met bouwers. Ook het project ‘Bouwen aan Mensen’ van de corporaties Woonservice en Domesta, bouwers, installateurs, opleidingscentra en de Drentse ROC’s moet ervoor zorgen dat er voldoende mensen kiezen voor een baan in de bouwsector.

Betaalbare huizen 

Bovenstaande maatregelen moeten er ook voor zorgen dat de kosten van nieuwbouwhuizen en het onderhoud plus energiezuinig maken van bestaande huizen betaalbaar blijven. En natuurlijk kijken we ook met een schuin oog naar de industrialisatie in de bouwsector. Steeds vaker zullen complete huizen, of onderdelen ervan, uit de fabriek komen en op de bouwplaats afgemonteerd worden. De afgelopen jaren zijn er nieuwe toetreders op de markt gekomen en zijn door bestaande aanbieders forse investeringen aangekondigd.

Verder 

De Bouwstroom gaat door. Wij nemen een andere afslag met onze vastgoedstrategie. Voor het overige blijven we de samenwerking zoeken om het wonen in Drenthe voor de huidige en toekomstige huurders op alle fronten aantrekkelijk te houden. 

Want alleen ga je snel, samen kom je verder. Hier blijven we heilig in geloven! 

Domesta neemt niet deel aan Drentse Bouwstroom