Terug naar nieuwsoverzicht

Bargeres doet mee aan landelijke ontwerpprijsvraag

25 oktober 2019

Bargeres is geselecteerd voor Panorama Lokaal. Dit is een landelijke ontwerpprijsvraag om woonwijken en stadsranden klaar te maken voor de toekomst. De gemeente Emmen, Domesta, Lefier, waterschap Vechtstromen en Staatsbosbeheer hebben de woonwijk voorgedragen bij het College van Rijksadviseurs. Bargeres is 1 van de 7 woonwijken in Nederland die zijn geselecteerd. Dit maakte men gisteren bekend op de Dutch Design Week in Eindhoven.

Bargeres staat voor een aantal moeilijke opgaven: de wijk vergrijst en het aantal inwoners neemt af. De huizen voldoen niet meer aan de (duurzaamheids)eisen van nu. Ook de openbare ruimte heeft een opknapbeurt nodig. De eerdergenoemde organisaties trekken hier samen in op. Zij roepen daarbij de hulp in van de ontwerpteams van Panorama Lokaal. Dit zijn creatieve teams van architecten, stadsmakers, landschapsarchitecten en andere creatieve denkers. Zij kunnen zich aanmelden voor deze opdracht.

Klaar voor de toekomst

Via de prijsvraag zoeken we naar mogelijkheden om Bargeres klaar voor de toekomst te maken. Een wijk waar bewoners nu en straks goed kunnen wonen, werken en recreëren. We vragen de ontwerpteams onder andere met voorstellen te komen voor het verbeteren van de huizen en het anders omgaan met tuinen. Ook willen we de overgangen naar het Noordbargerbos verbeteren en de historische boomwallen beter zichtbaar maken in de wijk.

Daarnaast vragen we naar voorstellen om regenwater anders op te vangen en door te geleiden. Dit laatste combineren we met plannen die het waterschap heeft voor de vernieuwing van het waterafvoersysteem en klimaatmaatregelen vanuit het Delta Programma Ruimtelijke Adaptie.

Oproep aan ontwerpers

Zodra de precieze opdracht vaststaat, kunnen de ontwerpteams aan het werk. Maximaal 3 teams gaan met de opdracht aan de slag. Dit doen ze samen met de lokale opdrachtgevers. De plannen moeten rond de zomer van 2020 klaar zijn. Dan wordt de winnaar bekend. Haalbare voorstellen uit deze plannen nemen we op in het uitvoeringsprogramma van de woon- en leefbaarheidsvisie Bargeres, waar de deelnemende partijen onlangs mee zijn gestart. De uitvoering van de plannen moet worden betaald uit de bestaande budgetten voor de wijk. Het is nog onduidelijk of het Rijk een financiële bijdrage gaat leveren aan het traject.

Meer weten? Lees dan de informatie op de site van Panorama Lokaal

Bargeres doet mee aan landelijke ontwerpprijsvraag