Terug naar project:

Iedereen een thuis

Hoe gaat Domesta om met mensen die met spoed een huis nodig hebben, zoals mensen met een verblijfsvergunning?

De meeste mensen die op zoek zijn naar woonruimte schrijven zich in en wachten tot het gekozen huis beschikbaar komt. Een groeiend aantal mensen heeft sneller een huis nodig. Denk aan ouderen, statushouders (mensen met een verblijfsvergunning), slachtoffers van een gezinscrisis en mensen die terugkeren in de maatschappij na bijvoorbeeld een behandeling in een zorginstelling. In ons toewijzingsbeleid maken we plaats voor deze mensen zodat ze de ruimte hebben om hun leven opnieuw vorm te geven.

We zorgen er daarbij wel voor dat de wachttijden niet te veel oplopen door het met voorrang plaatsen van urgente woningzoekenden. In overleg met gemeenten bekijken we als dat nodig is bijvoorbeeld of we ook extra (tijdelijke) woonruimte kunnen realiseren.