Terug naar project:

Betaalbare huizen

Op deze tekening staan verschillende voorbeelden van wat je als huurder zelf kunt doen aan je woonlasten en hoe Domesta daarbij kan ondersteunen. Maar wat doet Domesta eigenlijk zelf?

Betaalbare huizen

Betaalbaar wonen begint met betaalbare huizen voor de doelgroep. We hebben het dan over de groep mensen die is aangewezen op huurtoeslag. We verhogen de huren voor mensen met een inkomen tot € 36.165 (hoogte in 2017) alleen met de inflatie.

Daarnaast werken we ernaar toe dat 85% van onze huizen beschikbaar is voor woningzoekenden met huurtoeslag. Al onze huizen hebben we daartoe in de betaalbaarheidscategorieën ingedeeld.  Bij een nieuw huurcontract passen we de huur aan naar een huur die past bij die categorie. In de praktijk betekent het dat 85% van onze huizen een huurprijs krijgt van maximaal € 593 (hoogte in 2017). 

Een betere match tussen inkomen en woonlasten

We stimuleren bovendien het ontstaan van een betere balans tussen het inkomen van huurders en hun woonlasten:

–      Door ‘passend toewijzen’. Vanuit de Woningwet moeten we 95% van de huurtoeslag­gerechtigden huisvesten in een huis met een huurprijs die niet hoger is dan de ‘aftoppingsgrens’. Zo wordt voorkomen dat mensen met een laag inkomen in een huis met een erg hoge huur wonen.

–      Door woningzoekenden niet alleen te informeren over de huurprijs van hun potentiële huurhuis, maar ook over de verwachte bijkomende kosten (gas en elektra). Zo kan hij/zij een beter overwogen woningkeus maken.