Terug naar project:

Domesta

De op deze tekening gepresenteerde plannen vragen wel wat van ons als organisatie. De gelijkwaardigheid – waar we nu al naar streven – moet nu echt in onze genen komen te zitten.
En hoe zit dat met de financiën. Kan Domesta dit betalen?

Organisatie

Sinds de implementatie van ‘de eerste druk’ van Ruimte om te leven hebben we al op allerlei manieren geprobeerd binnen onze organisatie de huurder nog meer centraal te zetten. We stellen ons gelijkwaardig op richting huurders. Bij Domesta noemen we dit ‘buurman gedrag’. Als je contact hebt met Domesta moet dat voelen als contact met een buurman/buurvrouw. Bij de buurman kun je gemakkelijk aankloppen, je kunt zijn gereedschap even lenen en hij wil je ook wel helpen met een klus als je hem vraagt. Als het niet nodig is, bemoeit hij zich niet met jou, maar hij houdt wel een oogje in het zeil. 

Dat vraagt van ons om enerzijds nog beter te luisteren naar jou als huurder en anderzijds dit continue te vertalen naar verbeteringen in ons werk. We verwachten van medewerkers dat ze meer verantwoordelijkheid nemen en ondernemerschap tonen. Het werk standaardiseren, maar waar mogelijk maatwerk leveren voor en met huurders. We zullen ons steeds afvragen: voegt wat ik doe waarde toe voor jou of juist niet en kan/wil je dit zelf doen? 

Financiën

Domesta is een financieel gezonde onderneming. Wij benutten de ruimte die dat geeft zo gericht mogelijk om bij te dragen aan de doelen uit het ondernemingsplan. Zo komt het geld rechtstreeks daar terecht waar het voor bedoeld is: bij onze huurders. Denk bijvoorbeeld aan het gratis verstrekken van zonnepanelen en andere energiemaatregelen. Maar ook aan het verlagen van de huren om zo voldoende betaalbare huizen beschikbaar te hebben voor mensen die recht hebben op huurtoeslag.

We willen natuurlijk financieel gezond blijven. Dat zijn we ook verplicht aan de huurders die ons in de toekomst nodig hebben. Het (financiële) speelveld voor woningcorporaties is continu in ontwikkeling. Zaken als de verhuurderheffing, maar ook de vennootschapsbelastingplicht waardoor we mogelijk miljoenen moeten afdragen, noodzaken ons scherp naar de financiën te blijven kijken. Alleen zo kunnen we de continuïteit waarborgen, onze hiervoor besproken ambities verwezenlijken en eventuele tegenvallers opvangen. 

Wil je meer weten over de financiën bekijk dan onze Begroting 2018