Terug naar project:

Van achteraf herstellen naar vooraf overleg

We werken minder meldingsgericht. Door vooraf - samen met huurders -normen te bepalen en zaken waar nodig bij andere instanties (zoals buurtbemiddeling) neer te leggen, groeien we meer naar een preventieve rol. Daarin maken we keuzes en maken we duidelijk waar wij voor zijn en wat wij van anderen verwachten.

Ook als het gaat om het streven naar verzorgde tuinen, verschuiven we van reactief naar preventief. We stimuleren huurders proactief om hun huis en tuin netjes te houden, zodat controle en handhaving achteraf minder nodig is. Samen met huurders ontwikkelen we een norm voor het onderhoud van tuinen. We gebruiken bij het ontwikkelen en bij de voorlichting daarover vooral tekeningen en foto’s, waarmee we het gesprek voeren over wat wel en wat niet acceptabel is.

Dreigt het onderhoud van je tuin een probleem te worden? Dan helpen we je een woning te vinden zonder tuin. Of we bieden de mogelijkheid van een onderhoudsarme basistuin of onderhoud door een derde partij aan. De keuze voor oplossing en de te betalen bijdrage zijn maatwerk.