Terug naar project:

Langer zelfstandig thuis wonen

Domesta vindt dat het wonen zo gewoon mogelijk moet blijven, ook als het door een ontwikkelende zorgvraag niet meer vanzelfsprekend is.

Wij richten ons op het ondersteunen van mensen bij het zelfstandig thuis wonen en op een goed beheer en een uitbreiding van ons zorgvastgoed.

Thuis oud worden

Domesta wil mensen helpen om prettig zelfstandig thuis te wonen. 
We bieden overzicht, inspiratie en advies om eventuele belemmeringen in en rondom het huis weg te nemen. We adviseren en faciliteren huurders in maatwerk oplossingen. Huurders regelen zelf hun hulpmiddelen in huis. Waar nodig helpen we hen daar natuurlijk bij.
De oplossingen die we bieden brengen comfort, maar blijven altijd betaalbaar. We werken daarnaast intensief samen met zorgorganisaties en kunnen huurders dus ook goed begeleiden als zij wel de stap naar een woonzorgcentrum moeten zetten. 

Zorg bestaat niet alleen uit hulpmiddelen of advies maar heeft ook een direct verband met leefbaarheid en eenzaamheid. Daarom omarmen we bewonersinitiatieven op het gebied van zorg en leefbaarheid en helpen we mee om het tot een succes te maken. Maar daarover meer in de paragraaf over leefbaarheid. 
 

Toekomstbestendig zorgvastgoed

We investeerden altijd veel in zorgvastgoed en hebben de ambitie om dit verder te laten groeien door nieuwbouw of overname van bezit. We verwachten namelijk nog steeds een toenemende vraag naar zorggeschikte huisvesting; zowel in de ouderenzorg als in de gehandicaptenzorg. Juist ook voor deze groep wil Domesta – in samenwerking met zorgpartners – prettig wonen mogelijk maken.

De komende jaren nemen we – onder invloed van de vergrijzing – onze verantwoordelijkheid om ook voor de ouder wordende huurder die niet ‘thuis’ wil of kan blijven wonen, passende woonruimte te realiseren. We geloven in een kleinschalige aanpak waarbij mensen zoveel mogelijk onderdeel van de maatschappij blijven uitmaken maar voldoende beschutting vinden om zorgeloos oud te worden. Bij herontwikkelingen worden de zorglocaties daarom kleinschaliger en meer op ontmoeting gericht. Ze passen het beste op een centrale plek in de wijk/het dorp. Vanzelfsprekend geven we ouderen een stem in de totstandkoming van nieuwe woonvormen.

Zorg gaat niet alleen over ouderen. Mensen met bijvoorbeeld een lichamelijke en/of verstandelijke beperking bieden wij ook goede huisvesting. Ook voor deze doelgroepen vinden we kleinschaligheid en integratie in de wijk van belang.