Terug naar project:

Huurders en Domesta beide aan zet

Als het gaat om het werken aan leefbaarheid dan ligt een deel van de initiatieven bij Domesta, maar een ander groot deel bij de bewoners. Domesta wil jou daarbij ondersteunen. Bijvoorbeeld door gereedschap beschikbaar te stellen.

Medewerkers van Domesta hebben ook eigen budget om snel op leefbaarheidsinitiatieven van jou en je medebewoners in te springen.

Betrokkenheid

Wij geloven dat betrokkenheid van huurders bij hun buurt een belangrijke succesfactor is voor de leefbaarheid. Bewonersinitiatieven nemen we altijd serieus en we zijn bereid daarin te faciliteren. We geven je de ruimte om invloed op je eigen leefomgeving uit te oefenen op de manier en over de onderwerpen die jij wilt.
Zelf dingen doen die Domesta anders doet, is ook een mooie manier om te besparen op de kosten van het wonen.