Overlast melden

Wanneer je overlast ervaart van je buren of anderen in jouw woonomgeving vragen we je eerst met hen te praten. Een gesprek lost vaak al veel op. Maar als praten niet helpt, adviseren we je onderstaande tips ter harte te nemen.

  • Je kunt onderzoeken of er andere buren zijn die dezelfde overlast ervaren. Onderneem dan samen actie, want samen sta je sterker.
  • Als er een serieus conflict bestaat tussen huurders, kan Domesta zelf bemiddelend optreden of een andere onafhankelijke bemiddelaar inschakelen. Je moet wel eerst zelf pogingen hebben gedaan om het probleem op te lossen.
  • Als het om strafbare feiten (bijvoorbeeld discriminatie, vernieling, bedreiging) gaat, is het beter om direct de politie in te schakelen.

Meldingsformulier overlast

Je kunt hieronder het 'meldingsformulier overlast' invullen en versturen. Je beslist zelf of je ons toestemming geeft om de informatie te gebruiken bij een eventuele juridische procedure. Jouw gegevens kunnen dan bekend worden bij de veroorzaker van de overlast. Ook kan de rechter je om een mondelinge toelichting vragen.

Let op: als je geen toestemming verleent de informatie te gebruiken, registreren wij deze maar ondernemen we geen actie.

Overlastlogboek

Het is belangrijk om schriftelijk goed bij te houden wat er precies gebeurt, op welk moment er sprake is van overlast en hoe lang dit duurt. Via het Overlastlogboek (zie Downloads) kun je de overlast bijhouden. Deze kun je als bijlage toevoegen aan het onderstaande meldingsformulier.

Gegevens overlastmelder

Gegevens overlastveroorzaker

Kenmerken overlast
Wat vind je van deze inhoud?

Nuttig Niet Nuttig

Abonneren op Overlast melden

* verplicht